Kalender


Nyheter

Bispevisitas 3. - 8. september

Det blir god anledning for alle til å bli med på arrangementer. Hovedfokuset me...   Les mer...

Bisedømmerådsvalg 2019

Les informasjon om kirkevalget, og om lister og kandidater til bispedømmerådsv...   Les mer...

Menighetsrådsvalg 2019

Mandag 9. september skal det velges nytt menighetsråd i Lund. Se mer informasjo...   Les mer...

Aksjon for økt givertjeneste

VI SKAL SETTE GIVER-REKORD – HURRA!!    Les mer...

Resultat fra fasteaksjonen

I Fasteaksjonen år er det fokus på Kirkens Nødhjelps arbeid med vann i Somalia. ...   Les mer...

menighetens årsmøte

Avholdes søndag 17.3. etter gudstjenesten. Årsmeldingen kan leses her , og reg...   Les mer...

Studentgudstjenester

Siste søndag hver måned inviterer Lund kirke og studentpresten deg mellom 16-26 ...   Les mer...

Familiedag 17.11.2018

Høstens familiedag 17.11., ble igjen en stor suksess. Mange hundre mennesker var...   Les mer...

RESULTAT FRA ÅRETS TV-AKSJON

Takk til alle som har bidratt til TV-aksjonen, ikke minst alle bøssebærerne og d...   Les mer...