Lund menighet - tilhørighet, tro, tjeneste

Kalender


Nyheter

HELGEN I LUND KIRKE

Søndag 11.00 Gudstjeneste v/Monika Olsen Holt og Johan Varen Ugland. Nattverd. ...   Les mer...

Lund kirke onsdag 18.3. kl. 19.30

GÅTEN OM KORSET   |   EN PÅSKEKONSERT 14 nye sanger om påsken Tekst...   Les mer...

Skattefradrag på offer?

Med å betale med VIPPS, kan man få skattefradrag på søndagsofferet og andre gav...   Les mer...

Nytt menighetsråd

Her er det nye menighetsrådet. Vi er svært takknemlige for alle disse flotte fo...   Les mer...

Aksjon for økt givertjeneste

VI SKAL SETTE GIVER-REKORD – HURRA!!    Les mer...

Resultat fra fasteaksjonen

I Fasteaksjonen år er det fokus på Kirkens Nødhjelps arbeid med vann i Somalia. ...   Les mer...

menighetens årsmøte

Avholdes søndag 17.3. etter gudstjenesten. Årsmeldingen kan leses her , og reg...   Les mer...

Studentgudstjenester

Siste søndag hver måned inviterer Lund kirke og studentpresten deg mellom 16-26...   Les mer...

Oppstart av høstens virksomhet

Høstens virksomheter starter opp igjen etter sommerferien i uke 24, fra 21. augu...   Les mer...