Lund menighet - tilhørighet, tro, tjeneste

Nyheter

Fasteaksjonen

Fasteaksjonen viktigere enn noensinne. I år blir den digital. Hvert år på ...   Les mer...

Lund menighet på video

Menigheten vil i denne vanskelige tiden når vi ikke kan møtes dele hilsener på ...   Les mer...

Om pause i aktiviteter og tilgjengelighet

Gudstjenester og alle andre aktiviteter i menighetens regi er satt på pause til...   Les mer...

Digitale fellesskap i kirken

Det er pause i fellesskap i kirken, men her er oversikt over gudtjenester, anda...   Les mer...

Årsmøte

Vi kommer tilbake til årsmøte. Les årsmeldingen her.    Les mer...

Skattefradrag på offer?

Med å betale med VIPPS, kan man få skattefradrag på søndagsofferet og andre gav...   Les mer...

Nytt menighetsråd

Her er det nye menighetsrådet. Vi er svært takknemlige for alle disse flotte fo...   Les mer...

Aksjon for økt givertjeneste

VI SKAL SETTE GIVER-REKORD – HURRA!!    Les mer...

Resultat fra fasteaksjonen

I Fasteaksjonen år er det fokus på Kirkens Nødhjelps arbeid med vann i Somalia. ...   Les mer...