Lund menighet > Artikler > Nyheter

Barnekorene Kirkespirene (4 år- 1. klasse) og Barnegospel (2. kl. - )

 

10.04.2014

Kirkespirene er menighetens kor for de aller minste. Her samles de mellom 4 år og 1. klasse til sang, lek og sosialt samvær hver onsdag fra 17:00-17:45.

Barnegospel er for barn fra 2. - 7. klasse, og øver onsdag kr. 14.45 - 16.00.

Kontaktperson for begge korene er Ben Tore Beisland, tlf. 98856223, e-post: ben.tore.besland@kristiansand.kommune.no,
 

Dirigenter er Monika Eikeland, tlf. 91773950, deikel@broadpark.no, og Merete Kostøl, tlf. 95194737, meretekostol@hotmail.com.
Pianist: Ben Tore Beisland, tlf. 98856223, ben.tore.beisland@kristiansand.kommune.no.