Av-og-til-koret

 

10.12.2014

Bli med i Av-og-til-koret i Lund menighet! Vi møtes "av og til" for å dra gospellåter som svinger.

Av-og-til-koret er koret for de flotte anledningene. Da samles sangglade mennesker i alderen fra ungdommer til pensjonister og alle midt i mellom. Koret øver gjerne tre torsdager før en opptreden, og har gjerne 2-5 opptredener i halvåret. Koret har blitt et så anerkjent innslag i lokalmiljøet at det kommer tilreisende fra andre bydeler.

Meld din interesse til en av kontaktpersonene i dag, så får du beskjed neste gang vi skal ha øvelse!

Leder:
Øyvind Linseth
Mobiltelefon:
908 31 221
Epost: oyvind@lindseth-consulting.no

Dirigent:
Birgitte Wergeland
Mobiltelefon:
 996 25 476
Epost: birgitte.wergeland@gmail.com

Pianist:
Finn Harald Benestad
Mobiltelefon:
  991 54 057
Epost: