HELGEN I LUND KIRKE

 

19.03.2019

Fredag kl. 17.30 Fredags
Lørdag kl. 19.30 LørdagsKRIK
Søndag kl. Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland. Kirkekoret fremfører Anders Öhrwalls Mariamusik. Se egen artikkel. Søndagsskole. Nattverd.
Offer går til dekning av utgifter til musikken.
Vipps: 121164.
Velkommen!