Lund menighet > Artikler > Nyheter

HELGEN I LUND KIRKE

 

14.01.2020

Søndag 11.00 Gudstjeneste ved Hele Smemo og Ben Tore Beisland. Kirkekoret. Søndagsskole. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer til diakoniarbeidet.
Vipps: 121164.

 

Velkommen!