HELGEN I LUND KIRKE

 

09.01.2018

Lørdag kl. 19.30 LørdagsKRIK
Søndag kl.11.00: Gudstjeneste v/Hans Jørgen Wennesland og Johan Varen Ugland. Dåp. Enkel kirkekaffe. Offer til diakoniarbeidet.

Velkommen!