Lund menighet > Artikler > Nyheter

HELGEN I LUND KIRKE

 

04.12.2019

Lørdag kl. 19.30 LørdagsKRIK

Søndag 11.00 Gudstjenestev/Helge Smemo og Earling Nikolaisen. Nattverd. Enkel kirkekaffe.
Offer til Changemaker. Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, og jobber kreativt og politisk for å
fjerne årsakene til urettferdighet og fattigdom i verden.
Vipps: 121164.

 

Velkommen!