HELGEN I LUND KIRKE

 

21.05.2019

Fredag kl. 17.30 Fredags
Lørdag kl. 19.30: LørdagsKRIK.
Søndag 11.00 Familiegudstjeneste v/Monika Olsen Holt og
Ben Tore Beisland. Barnegospel. Kirkekaffe.
Offer til Søndagsskolen.
Vipps: 121164.
Velkommen!