HELGEN I LUND

 

12.06.2018

Lørdag kl. 19.30 LørdagsKRIK har sommeravslutning
Søndag kl. 11.00: Gudstjeneste v/Helge Smemo og Ben Tore Beisland. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer til ungdomsarbeidet.
Vipps: 121164.

Velkommen!