Lund menighet > Artikler > Nyheter

HELGEN I LUND KIRKE

 

08.10.2019

Søndag 11.00 Gudstjeneste v/Tone Benestad og Ben Tore Beisland. Kirkekoret. Enkel kirkekaffe.
Offer til diakoniarbeidet.
Vipps: 121164.
Velkommen!