HELGEN I LUND KIRKE

 

15.01.2019

Fredag kl. 17.30 Fredags (barn 4.-7-trinn)
Lørdag kl. 19.30 LørdagsKRIK.
Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste ved Monika Olsen Holt og Johan Varen Ugland. Søndagsskole. Dåp. Enkel kirkekaffe.
Offer til Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP). Velkommen!
Vipps: 121164.