HELGEN I LUND KIRKE

 

29.05.2019

Lørdag kl. 19.30: LørdagsKRIK.
Søndag 11.00 Familiegudstjeneste v/Helge Smemo og
Ben Tore Beisland. Nattverd. Enkel kirkekaffe
Offer til barnearbeidet.
Vipps: 121164.
Velkommen!