PINSEHELGEN I LUND KIRKE

 

16.05.2018

Lørdag kl. 19.30 LørdagsKRIK
Søndag kl. 11.00:Høytidsgudstjeneste v/Helge Smemo og Ben Tore Beisland. Musikk-studenter fra UIA deltar. Nattverd.
Offer til misjonsprosjektet i Ecuador. Hvis du bruker Vipps (121164) til offeret, kan du registrere at du ønsker skattefradrag på offeret, og betale når som helst mellom fredag og onsdag

Velkommen!