HELGEN I LUND KIRKE

 

15.03.2018

Fredag kl. 17.30: Fredags
Lørdag kl. 18.30: LørdagsKRIK
Søndag kl.11.00:Gudstjeneste v/Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland. Av og til-koret. Søndagsskole. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer til KIA, Kristent Interkulturelt arbeid. KIA er en kristen humanitær diakonal organisasjon. De arbeider hovedsakelig med integreringsarbeid av fremmedkulturelle i Norge.
Hvis du bruker Vipps, kan du registrere at du ønsker skattefradrag på offeret.

Kl. 19.00 Studentgudstjeneste.

Velkommen!