Lund menighet > Artikler > Nyheter

HELGEN I LUND KIRKE

 

04.03.2020

Fredag kl. 17.30 Fredags

Søndag 19.00 Kveldsgudstjeneste v/Helge Smemo og Ben Tore Beisland. Mannskoret Vestergabet. Nattverd. Offer til ungdomsarbeidet.

Vipps: 121164.

 

Velkommen!