Lund menighet > Artikler > Nyheter

HELGEN I LUND KIRKE

 

05.11.2019

Fredag kl. 17.30: Fredags (barn 5.-7. trinn)

Lørdag kl. 19.30: LørdagsKRIK

Søndag 11.00 Familiegudstjeneste v/Helge Smemo og Ben Tore Beisland.  Barnegospel. Dåp. Enkel kirkekaffe. Tur etter gudstjenesten til Bertes.
Offer til KRIK - Kristen idrettskontakt.


Vipps: 121164.

Velkommen!