Helgen i Lund kirke

 

16.01.2018

Lørdag kl. 19.30 LørdagsKRIK
Søndag kl. 11 Gudstjeneste
v/Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland
Av og til-koret. Søndagsskole. Dåp og nattverd.
Offer til ungdomsarbeidet.
Enkel kirkekaffe.
Velkommen!