Helgen i Lund kirke

 

06.12.2017

Lørdag kl. 19.30 LørdagsKRIK
Søndag kl. 11 Gudstjeneste
v/Helge Smemo og Johan Varen Ugland.
Søndagsskole. Nattverd.
Offer til Gideon.
Enkel kirkekaffe.
Velkommen!