Bli bøssebærer

 

07.03.2018

Vil du bli bøssebærer for Kirkens Nødhjelp tirsdag 20.3. kl. 17.00? Meld deg på til tlf. 90165627.