Ten Sing

 

01.06.2018

Øver hver onsdag fra kl. 1814 - 2018. Koret er for ungdoms som går på ungdomssskole og videregående, og synger blandet repertoar som pop, gospel, etnisk, osv. Alle er velkommen!