Lund menighet > Artikler > Nyheter

Sommer i Lund kirke

 

21.06.2019

Søndag 23.6.             kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Helge Smemo og

Kristi Skaten. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer til diakoniarbeidet.

 

Søndag 30.6.             kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Monika Olsen Holt og

Ben Tore Beisland. Dåp. Enkel kirkekaffe. Offer til barnearbeidet.

 

Onsdag 3.7.               kl. 11.00 Sommertreff i peisestua

 

Søndag 7.7.               kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Helge Smemo og

Ben Tore Beisland. Dåp. Enkel kirkekaffe. Offer til ungdomsarbeidet.

 

Søndag 14.7.             kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Helge Smemo og

Earling Nikolaisen. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer til menighetsarbeidet.

 

Onsdag 17.7.             kl. 11.00 Sommertreff i peisestua

 

Søndag 21.7.             Ikke gudstjeneste i Lund, men i Oddernes

                                   og Domkirken.

 

Søndag 28.7.             kl. 11.00 Gudstjeneste ved Bjarte Leer-Helgesen og Earling Nikolaisen. Nattverd

Enkel kirkekaffe. Offer til Kirkens Nødhjelp.