Gudstjenester i sommer i Lund kirke

 

22.06.2018

Søndag 1.7. kl. 11.00 Gudstjeneste ved Monika Olsen Holt
og Earling Nikolaisen. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer til barnearbeidet.


Søndag 8.7. kl. 11.00 Gudstjeneste ved Helge Smemo og
Earling Nikolaisen. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer til Kirkens ungdomsprosjekt.


Søndag 15.7. kl. 11.00 Gudstjeneste ved Helge Smemo og
Earling Nikolaisen. Dåp. Enkel kirkekaffe. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 22.7. Ingen gudstjeneste i Lund. Gudstjenester i
Oddernes og Domkirken.

Søndag 29.7. kl. 11.00 Gudstjeneste ved Bjarte Leer-Helgesen
og Johan Varen Ugland. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer til Kirkens Nødhjelps arbeid i Syria.

Søndag 5.8. Ingen gudstjeneste i Lund. Gudstjenester i
Oddernes og Domkirken.

Fredag 10.8. kl. 18.30 Ung kirkesang arrangerer konsert.

Søndag 12.8. kl. 11.00 Gudstjeneste v/Monika Olsen Holt og Johan Varen Ugland. Nattverd. Offer til ungdomsarbeidet.