Helgen i Lund kirke

 

12.09.2018

Fredag kl. 17.30 Fredags (barn 4.-7. trinn)
Lørdag kl. 19.30 LørdagsKRIK
Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste med fremføring av Misa Criolla. Se egen artikkel.
Offer til kirkemusikk.