Misjon - utgått på dato?

 

26.09.2018

Torsdag 18.10. kl. 19.00. En samtale om misjon og internasjonal diakoni i vår globaliserte verden.

Hva tenker vi om, og hvordan jobber vi med «misjon» i dag? Har begrepet gått ut på dato? Disse spørsmålene har det blitt jobbet mye med i den verdensvide kirke de senere årene, og vi har fått nye kirkelige dokumenter som sier noe om hvordan misjon kan forstås og praktiseres i dag. Misjonsrådgiver ved bispedømmekontoret i Agder og Telemark/SMM, Ivar Sandnes, og Arnhild Leer-Helgesen, med doktorgrad i internasjonal diakoni, samtaler rundt disse temaene. Samtalen ledes av Dag Nordbø.