Lund menighet > Artikler > Nyheter

RESULTAT FRA ÅRETS TV-AKSJON

 

22.10.2018

Takk til alle som har bidratt til TV-aksjonen, ikke minst alle bøssebærerne og dere frivillige som organiserte! Og til alle giverne! Årets resultat ble ca. kr 135.575 til Kirkens Bymisjon. Vipps er ikke med, og det er grunn til å tro at det kommer en god del der. Litt historikk: 2017 - kr 122.815 til Unicef, 2016 - kr 160.545 til Røde Kors, mot kr 149.972 til Regnskogfondet i 2015. I 2014 ble det samlet inn kr 239.323 til Kirkens Nødhjelp.