Studentgudstjenester

 

24.01.2019

Siste søndag hver måned inviterer Lund kirke og studentpresten deg mellom 16-26 til STUDENTGUDSTJENESTE I LUND KIRKE

Temaet dette semesteret er FELLESSKAP.
27. JAN, KL. 19: Vi er lemmer på samme kropp, men hva vil det si?
24. FEB, KL. 19: Hva om vi tenker og tror ulikt?
31. MARS, KL. 19: Hva om de vi er mest glad i ikke tror?
28. APRIL, KL. 13!: Vi er søsken, men hva om noen kjenner seg utenfor?

Musikkstudenter fra UiA spiller under gudstjenesten og etterpå er det hyggelig kirkekaffe.


Du er hjertelig velkommen, enten du kommer alene eller sammen med noen, om du tviler eller tror!