Lund menighet > Artikler > Nyheter

menighetens årsmøte

 

21.02.2019

Avholdes søndag 17.3. etter gudstjenesten. Årsmeldingen kan leses her, og regnskapet kan leses her. Budsjett 2019 og kommenterte regsnapstall 2018 her. Saker som ønskes tatt opp, meldes menighetsrådets sekretær Torunn Haugen Jerstad, tlf. 38196870, torunn.haugen@kristiansand.kommune.no innen onsdag 27.2. kl. 12.00.