Lund menighet > Artikler > Nyheter

Resultat fra fasteaksjonen

 

10.04.2019

I Fasteaksjonen år er det fokus på Kirkens Nødhjelps arbeid med vann i Somalia. Her er nomadebefolkningen særlig hardt rammet av klimaendringene, tørken har tatt fra dem livsgrunnlaget og tvunget stadig flere på flukt. På Lund ble det samlet inn kr 27.051 med bøsser, kr 24.185 med VIPPS, kr 1.915 på "annet" sms m.m. I år hadde vi også søndagens offer til Fasteaksjonen. Her kom det inn kr 14.136. Totalt kr 67.287. Tusen takk til alle som bidro på ulike måter! Ikke minst bøssebærere, konfirmanter og noen andre trofaste.