Lund menighet > Artikler > Nyheter

Peter & Paulus mandag 2.12. kl. 20.00

 

09.10.2019

Denne høste dykker vi litt
inn i:
Hva er den store
historien bibelen
prøver å formidle?
Hvor er kirkens plass
i denne historien?
Hvordan skal vi som
enkeltmennesker
delta?

Vi håper på lave
skuldre og uformell
stemning.