Lund menighet > Artikler > Nyheter

HEL-konferansen 2019

 

05.11.2019

Fra 12.-13. november arrangeres Den norske kirkes femte nasjonale konferanse for kirkens inkluderingsarbeid. Tidligere har konferansene vært lagt til Stavanger/Sandnes og til Nidarosdomen. Denne gangen blir konferansen arrangert her i vårt bispedømme og i vår kirke!

Hva er HEL 2019

HEL 2019 setter fokus på hva det vil si å være en inkluderende kirke for alle og hvordan mennesker med ulike evner og muligheter kan være bidragsytere i kirken. Ansatte og frivillige fra hele landet kommer sammen i Lund kirke disse dagene til et spenstig program med foredrag, seminarer og åpne arrangement. På kirkens nettside finner du nærmere informasjon om konferansen: https://www.kirken.no/hel

 

Velkommen til åpne arrangement

I løpet av konferansen ønskes byen og distriktet velkommen til to åpne arrangementer:

tirsdag 12.november kl. 19.00 arrangeres «Sangglede for alle!» i Lund kirke. Her vil en ny samling sanger som heter «Sangbok for alle» presenteres. Trubaduren Tore Thomassen vil delta sammen med Sound of Happiness og Lund kirkekor. Jentegruppa JOY fra Fevik vil også synge. Kvelden avsluttes med felles bevertning for alle!

Onsdag 13.november kl. 13.30 blir det HEL-gudstjeneste i Kristiansand domkirke. Her vil de samme sangkreftene delta. Til denne gudstjenesten har vi invitert tilrettelagte fellesskap i området sammen med vernede bedrifter og tilrettelagte skoleavdelinger i Kristiansand.

Biskop Stein Reinertsen, prester og diakoner fra bispedømme vil ellers delta. Les mer.

 

Bli gjerne med og la deg inspirere!