Lund menighet > Artikler > Nyheter

Om pause i aktiviteter og tilgjengelighet

 

17.03.2020

Gudstjenester og alle andre aktiviteter i menighetens regi er satt på pause til og med 22.3. Men vi er tilgjengelige, og kontortelefonen (38196870) blir besvart alle hverdager mellom kl. 9 og 16. Dersom noen ønsker telefonsamtale med prest eller diakon, blir dette formidlet. Bønnetjenesten er i funksjon, og bønnebehov kan sendes på e-post til diakonen: tone.benestad@kristiansand.kommune.no, eller legges i postkassa utenfor kontoret. Velkommen til å ta kontakt!

Av hensyn til smittespredning, har vi også sett oss nødt til å stenge kirken for alle unntatt staben som er på jobb. Hvis noen som har nøkkel ønsker å inn i kirken, må dere kontakte Ben Tore Beisland, tlf. 988 56 223 hvis det gjelder bruk av instrumenter, eller Torunn Haugen Jerstad, tlf. 901 65 627 for andre formål for evt. avtale. 

Vi ser fram til bedre tider!

 

Kirka blir mer og mer til stede på nettet, og det kan dere lese om i en annen artikkel. 

Her er informasjon fra biskopen om gudstjenester og kirkelige handlinger:

-Vi gjør dette i solidaritet med de mest sårbare blant oss. På denne måten er vi i Agder og Telemark bispedømme med på den felles dugnaden for å stoppe korona-viruset, sier biskop Stein Reinertsen.

Dette er tiltakene som settes i verk:

1) Alle offentlige gudstjenester avlyses til og med 22. mars. Dette kan bli forlenget.

2) Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet settes et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie. Dette gjelder inntil videre.

3) Det samme taket på 50 deltakere gjelder for vigsler.

4) De som har planlagt dåpsseremonier, vil bli kontaktet av lokal prest med tanke på å finne en løsning.

5) Ytterligere tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.