Utgivelser av menighetsbladet

Neste nummer kommer onsdag 9. mai 2018. Frist for innlevering av stoff er 25. april. Det sendes sms til distributørene når bladet er kommet. Kontoret er åpent til kl. 20.00 den dagen. Ellers kan det hentes tirsdag - fredag på dagtid. Ta kontakt om dere trenger annen henting.

Menighetsblad 1/2017
Les mer...
Menighetsbladet 2/2017
Les mer...
Menighetsbladet 3/2017
Les mer...
Menighetsbladet 2-2018
Les mer...