Konfirmasjon

Konfirmant

Konfirmasjon er Guds ja til oss. Tidligere la kirken vekt på at konfirmanten skulle bekrefte sitt ja til Gud under konfirmasjonen. Nå legger vi vekt på at det er Gud som bekrefter sitt ja til oss mennesker. Guds ja er alltid sterkere enn vårt.

 Du som går i 8. klasse har mange tilbud og valgmuligheter. Det er du, som sammen med dine foreldre/foresatte, må vurdere og velge hva du vil bli påvirket av og hva du vil bruke tiden din til. Vi i Lund menighet ønsker å invitere deg til å være konfirmant.

Viktig informasjon


LUND MENIGHET

Konfirmasjon i 2020 blir lørdag 9. mai.

Hvem inviteres til konfirmasjonsundervisning?
Alle som er født i 2005 som bor innenfor Lund menighet inviteres til å følge konfirmasjonsundervisning her. Det er også fritt for konfirmanter som bor andre steder å konfirmere seg her.

Lenke for påmelding er nederst i teksten.

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner!

I konfirmanttiden skal vi undre oss over livets store spørsmål. Det skal være lov å tro, og det skal være lov å tvile. Som konfirmant får du anledning til å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker.

HVA ER KONFIRMASJON?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant.

EN KONFIRMANTTID FOR ALLE
Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Er det behov for individuell tilrettelegging, ta kontakt så snart det lar seg gjøre. Døvemenighetene har et eget konfirmanttilbud. Se dovekirken.no

KONFIRMANTTIDENS PROGRAM:
Som konfirmant i Lund kirke kan du velge mellom forskjellige alternativer:
Alternativ 1: KRIK- konfirmant
Alternativ 2: Ten Sing/musikk- konfirmant
Alternativ 3: Delta – konfirmant
Disse alternativene er helt like når det gjelder timetall, så velg det alternativet du synes høres mest gøy ut.

KRIK- konfirmant
KRIK står for Kristen Idrettskontakt og er tilbudet for deg som liker å være i fysisk aktivitet. Vi bruker gymsalen i kirka til aktiviteter og lek. KRIK- konfirmantene møter to onsdager i måneden fra 13.15- 14.30 og en lørdagskveld fra 19.30- ca. 22.00.

Ten Sing/musikk- konfirmant
Dette er tilbudet for deg som liker musikk og som synes det er gøy å synge, spille eller danse sammen med andre. I Ten Sing brukes ulik musikk, alt fra poplåter til gospel. Man kan selv komme med forslag til låter Dersom flere spiller et instrument kan vi prøve å få til et band. Ten sing- konfirmantene møtes hver annenhveronsdag fra 13.15- 14.30 og en felles onsdag i måneden.

Delta- konfirmant
Dette er tilbudet for deg som vil ha mest mulig undervisning og som ønsker å lære, diskutere og reflektere over bibelhistorier og den kristne tro. Delta konfirmantene møtes tre onsdager i måneden fra 13.15- 14.30.
GUDSTJENESTER
I løpet av konfirmanttiden skal alle konfirmantene delta på 8 gudstjenester. To av disse er fastsatte:
• Presentasjonsgudstjeneste 15. september
• Konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 9. mai.

KONFIRMANTTUR
Ved siden av det som skjer av samlinger og gudstjenester i Lund kirke, reiser vi også på konfirmanttur. Til høsten blir turen 20. – 22. september. Turen er ofte et av høydepunktene i konfirmanttiden og vi ønsker å gi deg gode opplevelser sammen med venner og ledere.

BETALING
Det koster 650 kr å være konfirmant i Lund kirke. Dette dekker utgiftene knyttet til konfirmasjonsundervisningen: materiell, mat og konfirmantbilde. I tillegg kommer utgifter til turen (ca. 1500,-). Økonomi skal ikke være et hinder for å delta i konfirmantundervisningen i Lund kirke. Gi beskjed dersom økonomien er en utfordring, så finner vi en løsning sammen.

JEG ER IKKE DØPT
– KAN JEG KONFIRMERES?
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. Dåpen er imidlertid en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnshandlingen.

Nesten hvert år er det konfirmanter som blir døpt.

OPPSTART OG FORELDREMØTE
Onsdag 21. august kl. 13.15 møter alle konfirmantene til en oppstartssamling med informasjon om konfirmantåret. Kl. 19.00 samme dag inviterer vi konfirmantforeldre til et foreldremøte.

SLIK MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT:
Gå inn på lundmenighet.no og fyll ut skjema for innskriving under fanen Unge og videre Konfirmasjon. I påmeldingen ønsker vi at konfirmantene velger hvilket opplegg de vil være med på. Har du særskilte behov, ta kontakt i god tid, så legger vi til rette i samarbeid med dere.

Påmelding på nettsiden her fra 24. mai 2019
Frist for å melde seg på er 1. juli 2019
KONTAKTINFORMASJON
Monika Olsen Holt (prest)
Telefon: 38 19 68 74
Epost: monika.olsen@kristiansand.kommune.no

Vi ønsker at konfirmanttiden skal være en god og lærerik tid for alle konfirmantene, fylt med fine opplevelser, erfaringer og kunnskap til å ta med seg videre i livet. For at tiden skal bli best mulig, avtaler vi på forhånd hva vi kan forvente av hverandre.
Av menighetens ansatte og konfirmantledere kan dere forvente at:
• Vi bryr oss om konfirmantene.
• Vi gjør vårt beste for at konfirmanttiden skal være lærerik og minneverdig.
• Vi sammen med konfirmantene lager god undervisning og flotte aktiviteter.
• Vi sender ut informasjon i god tid.
• Vi svarer på e-post og telefon.

Av konfirmantene forventes det at:
• Du deltar på all undervisning og alle aktiviteter.
• Du deltar på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden.
• Du møter presis til timene.
• Du gir beskjed når du er forhindret fra å komme og tar igjen fravær med en liten tjeneste i menigheten.

Av de foresatte ønskes det at:
• Dere møter på foreldremøtene.
• Dere sender melding til presten på forhånd dersom konfirmanten er nødt til å være borte fra en del av opplegget.
• Dere bidrar med kjøring til/fra konfirmanttur og baking en gang iblant.
• Dere følger opp og støtter konfirmantene. Gudstjenestene som inngår i konfirmantopplegget er åpne for alle, og dere er hjertelig velkommen.

Meld deg på her.

Hilsen oss som arbeider med konfirmanter i Lund kirke.