Konfirmant

Konfirmasjon er Guds ja til oss. Tidligere la kirken vekt på at konfirmanten skulle bekrefte sitt ja til Gud under konfirmasjonen. Nå legger vi vekt på at det er Gud som bekrefter sitt ja til oss mennesker. Guds ja er alltid sterkere enn vårt.

 Du som går i 8. klasse har mange tilbud og valgmuligheter. Det er du, som sammen med dine foreldre/foresatte, må vurdere og velge hva du vil bli påvirket av og hva du vil bruke tiden din til. Vi i Lund menighet ønsker å invitere deg til å være konfirmant.

Viktig informasjon


LUND MENIGHET

Konfirmasjon i 2019 blir lørdag 11.5.

Lenke til påmelding er nederst i artikkelen.

Hvem inviteres til konfirmasjonsundervisning?
Alle som er født i 2004 som bor innenfor Lund menighet inviteres til å følge konfirmasjonsundervisning her.

Hva gjør vi i konfirmasjonsundervisningen?
Konfirmanttiden handler om ditt liv og dine spørsmål. Helt enkelt det som er viktig for deg. Konfirmanttiden er også en tid hvor du får mulighet til å lære mer om den kristne tro, kirken og livet som kristen. Vi skal i fellesskap undre oss over livets store spørsmål. Det skal være lov å tro, og det skal være lov å tvile. Forhåpentligvis kan vi sammen finne fram til gode og trygge svar på viktige spørsmål, men noen av spørsmålene vil kanskje være ubesvart, også når konfirmanttiden er over.

Det er mulig å velge mellom tre forskjellige konfirmanttilbud i Lund menighet. Undervisningen skjer i tilknytning til det opplegget du velger, men noe er også felles for alle. De ulike tilbudene er:

1. Ten Sing-konfirmant
Ten Sing-gruppen vår er stedet for deg som liker sang, musikk og sosiale treff. Ten Sing er mer enn korsang, men konfirmantene synger i koret mye av tiden. Det er ikke noe krav til at man må være flink til å synge, men det er en fordel at du liker det. Ten Sing møtes i kirka hver onsdag fra kl. 18.14- 20.18. Noen ganger drar Ten Sing på tur, innimellom er de med på gudstjenester. Konfirmantene får disse godkjent som gudstjenester de må gå på.

En gang i måneden har Ten Sing-konfirmantene undervisning sammen med de andre konfirmantene onsdag rett etter skolen kl. 13.15-14.15.

2. KRIK-konfirmant
KRIK står for Kristen Idrettskontakt og er stedet for deg som liker å være i fysisk aktivitet. Det er KRIK hver lørdag, bortsett fra i skolens ferier. KRIK-konfirmantene møter to lørdager i måneden – en valgfri lørdag og en obligatorisk. Programmet varer fra kl. 19.30- 21.30. Etterpå er det sosialt fellesskap. En gang i måneden møter KRIK-konfirmantene sammen med de andre konfirmantene onsdag rett etter skolen kl. 13.15-14.15.

3. Onsdagskonfirmant
Onsdagskonfirmantene møter hver onsdag fra kl. 13.15- 14.15. Opplegget består av både tradisjonell undervisning, og undervisning med mye aktiv deltakelse. Noen ganger vil vi dra på besøk til institusjoner, andre ganger får vi besøk av spennende personer.

Gudstjenester
I løpet av konfirmanttiden skal alle konfirmantene delta på 8 gudstjenester. To av disse er fastsatte og obligatoriske:

• Presentasjonsgudstjeneste 9. september

• Konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 11. mai (Dersom mange nok ønsker søndag 12. mai får vi til det også).

Når det gjelder de 6 andre gudstjenestene, står dere fritt til å velge hvilke søndager dere vil gå på gudstjeneste, men noen ganger vil dere bli spurt om å delta med ulike oppgaver i gudstjenestene. Det er gudstjeneste i Lund kirke omtrent hver eneste søndag kl. 11.00.

Betaling
Det koster 650 kr å være konfirmant i Lund kirke. Dette dekker utgiftene knyttet til konfirmasjonsundervisningen: materiell, noe mat og konfirmantbilde. I tillegg kommer utgifter til turer. Økonomi skal ikke være et hinder for å delta i konfirmantundervisningen i Lund kirke. Gi beskjed dersom økonomien er en utfordring så finner vi en løsning.

Foreldremøte og oppstart
Onsdag 29. august kl. 13.15 møter alle konfirmantene til en oppstartsamling med informasjon om konfirmantåret. Kl. 19.00 samme dag inviterer vi konfirmantforeldre til et foreldremøte. Oppstart av de ulike konfirmanttilbudene blir uken etter, uke 36.

Påmelding
I påmeldingen ønsker vi at konfirmantene velger hvilket opplegg de vil være med på slik at vi får en antydning om hvor mange det blir på hver gruppe, men alle konfirmantene vil få en smakebit av både KRIK og Ten Sing før vi låser gruppene helt. Påmeldingsfristen er satt til 1. juli. Velkommen!

Meld deg på HER

Kontaktinformasjon
Monika Olsen Holt (prest)
Telefon 38196874
Epost: monika.olsen.holt@kristiansand.kommune.no