NYTT FLYGEL I KIRKEN


Innsamling til nytt flygel er i gang.

 

Prosessen med å skaffe et kvalitetsflygel til Lund Kirke er i godt i gang. Dette vil være til berikelse for alle brukere av kirken, både gjennom ukentlige korøvelser og gudstjenester og konserter og andre arrangementer. Spareskillingsfondet bidrar med 100000kr og Sparebanken Sør har bevilget 25000kr. Gjennom salg av tangenter og strenger på det nye flygelet, er det så langt også samlet inn ca 30.000kr. Det vil si at vi er godt i gang. Men målet er å kunne gjøre denne investeringen på rundt 400000 kr i løpet av 2017, så her er det ingen grunn til å vente. De 88 tangentene «selges» for kr 1000 per stykk, og de 220 strengene for kr 300 hver. Gaver settes inn på Lund menighets konto 3000 07 70104 og merkes «Flygel». Gaver over 500 kr vil gi skattefradrag. Benytt mulighet til å bidra med noe som kan glede deg selv og mange andre i flere tiår. Du kan følge med på oppslag i kirkestua hvordan innsamlingen går. Fram til jul er det kommet inn 214.000.

Tilbake