Ledig stilling som kapellan


Velkommen til å søke stilling som kapellan i Lund kirke.  

Menighetens profil: 
Lund kirke er et samlingspunkt i bydelen, med en lang rekke aktiviteter som særlig gjenspeiler menighetens satsing på barn, unge og familier. Engasjerte ansatte og frivillige bidrar til å skape liv i kirken. Mange kjenner tilhørighet til kirken, opplever seg velkommen, sett og anerkjent.

 

Tilbake