Helgen i Lund kirke


Velkommen til gudstjeneste søndag 14.8. kl. 11.00 ved Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland. Dåp og nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer til ungdomsarbeidet. 

 

Tilbake