Helgen i Lund kirke


Fredag: Minifredags (17.00) Fredags (17.30) og Ungdomsfredags (19.30).

Søndag kl. 11.00: Gudstjeneste ved Helge Smemo og Ben Tore Beisland. Søndagsskole. Nattverd. Offer til menighetens diakoniarbeid.

Kl. 19.00 Gospelnight. Se egen artikkel.

Offeret kan gis på Vippsnr. 121164, eller kontant i kirken.

Registrering fra en halv time før. Ta helst med lapp med navn og telefonnummer. Listene makuleres etter 10 dager.

 

Velkommen!

 

 

 

 

Tilbake