Allehelgensdag i Lund kirke


Søndag kl. 11.00 Allehelgensgudstjeneste ved Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland. Kirkekoret. Anders Skjerdal på trompet. Offer til diakoniarbeidet.

kl. 18.00 - 19.00 Åpen kirke for lystenning og bønn. Prest Monika og diakon Petter er tilstede.

kl. 19.00 Meditativ sang og musikk ved Ben Tore Beisland og Anders Skjerdal (trompet).

 

 

Tilbake