Helgen i Lund kirke


Søndag kl. 11.00: Gudstjeneste ved Monika Olsen Holt og Anne Britt Jørgensen. Nattverd. Offer til menighetens diakoniarbeid. 

Velkommen!

 

Tilbake