Lund menighet på nett


Det ligger mange gudstjenester og søndagsskoler fra våren 2020 på vår Facebookside, og fortsatt spilles det inn nye Søndagsprat i Lund kirke. Velg Les mer om du har lyst til å se eldre og nyere sendinger.

Tilbake