Stilling ledig: Sogneprest


Lund menighet søker ny sogneprest.  Vil du være prest i en levende, engasjert og inkluderende bymenighet?

Les mer

 

Stilling ledig: Sogneprest


Lund menighet søker ny sogneprest.  Vil du være prest i en levende, engasjert og inkluderende bymenighet?

Les mer

 

Helgen i Lund kirke


Fredag kl. 17.00: Minifredags, kl. 17.30 Fredags. Det blir to gudstjenester, kl. 11.00 Familiegudstjeneste med Kirkespirene og utdeling av 5-årsbok. Dåp. Kl. 19.00 Gospelgudstjeneste med AvOgTil-koret. Nattverd. Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland blir med på begge gudstjenestene. 

Les mer

 

Helgen i Lund kirke


Fredag kl. 17.00: Minifredags, kl. 17.30 Fredags. Det blir to gudstjenester, kl. 11.00 Familiegudstjeneste med Kirkespirene og utdeling av 5-årsbok. Dåp. Kl. 19.00 Gospelgudstjeneste med AvOgTil-koret. Nattverd. Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland blir med på begge gudstjenestene. 

Les mer

 

Menighetsweekend på Evjetun 15. - 17. oktober


Hold av datoen, og spør gjerne med noen venner! Dette er et godt sted å være sammen, og et godt sted å være om du ønsker å bli kjent med folk i menigheten. Det blir fotball, ball lek, frisbeegolf, rebusløype, kveldsunderholdning, mat for hode, hjerte og mage, osv. Påmelding til diakon Petter innen 5.10.

Les mer

 

Menighetsweekend på Evjetun 15. - 17. oktober


Hold av datoen, og spør gjerne med noen venner! Dette er et godt sted å være sammen, og et godt sted å være om du ønsker å bli kjent med folk i menigheten. Det blir fotball, ball lek, frisbeegolf, rebusløype, kveldsunderholdning, mat for hode, hjerte og mage, osv. Påmelding til diakon Petter innen 5.10.

Les mer

 
 

Sogneprest Helge Smemo

Sogneprest Helge Smemo er i permisjon ut året. Han har nå sagt opp sin stilling, og sognepreststillingen lyses ut. Vi vil takke og ta avskj...

Les mer

 

Konfirmant 2022

Velkommen som konfirmant i Lund kirke. Konfirmasjon i 2022 blir lørdag 7. mai. Påmeldingen har startet. 

Les mer

 

Menighetsmøte om justering av liturgien 9. mars

10 år etter den store gudstjenestereformen skal ordningen justeres. Tanken er at gudstjenestene skal være mer gjenkjennelig uansett hvor vi...

Les mer

 

Årsmøte/menighetsmøte

Det holdes årsmøte/menighetsmøte søndag 9.5. etter gudstjenesten. Saker: Revisjon av liturgi for hovedgudstjenesten og familiegudstjen...

Les mer

 
Se flere saker