Virksomheten 2. - 15. mars


Velkommen til å se enkel gudstjeneste på Facebooksiden vår søndag 7.3. Den er tilgjengelig fra kl. 08.00. Velg Les mer for lenke. Vi kan dessverre ikke ha virksomhet i kirken i denne tiden pga. koronarestriksjoner. Velkommen til å ta kontakt på tlf. 38196870 hvis du lurer på noe, eller vil snakke med noen. 

Les mer

 

Virksomheten 2. - 15. mars


Velkommen til å se enkel gudstjeneste på Facebooksiden vår søndag 7.3. Den er tilgjengelig fra kl. 08.00. Velg Les mer for lenke. Vi kan dessverre ikke ha virksomhet i kirken i denne tiden pga. koronarestriksjoner. Velkommen til å ta kontakt på tlf. 38196870 hvis du lurer på noe, eller vil snakke med noen. 

Les mer

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag


Bønnedagen har vært markert siden den startet i USA i 1887. Når er det komiteer i 170 land og regioner. Kvinnenes internasjonale bønnedag ønsker å knytte ulike raser og tradisjoner sammen i et tettere fellesskap, så de får økt forståelse for hverandre og bedre kan hjelpe og støtte hverandre gjennom bønn. Det skulle vært samling i Kristiansand, men i stedet deler vi nå et digitalt arrangement...

Les mer

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag


Bønnedagen har vært markert siden den startet i USA i 1887. Når er det komiteer i 170 land og regioner. Kvinnenes internasjonale bønnedag ønsker å knytte ulike raser og tradisjoner sammen i et tettere fellesskap, så de får økt forståelse for hverandre og bedre kan hjelpe og støtte hverandre gjennom bønn. Det skulle vært samling i Kristiansand, men i stedet deler vi nå et digitalt arrangement...

Les mer

 

Kirkens SOS


Trenger du noen å snakke med? Eller ønsker du å være en å snakke med? Kirkens SOS er der alltid, og kan ringes til på tlf. 22400040. De trenger også nye frivillige. kirkens-sos.no  Les Eva Dønnestads fortelling om å være frivillig i Kirkens SOS.

Les mer

 

Kirkens SOS


Trenger du noen å snakke med? Eller ønsker du å være en å snakke med? Kirkens SOS er der alltid, og kan ringes til på tlf. 22400040. De trenger også nye frivillige. kirkens-sos.no  Les Eva Dønnestads fortelling om å være frivillig i Kirkens SOS.

Les mer

 
 

Søndagsprat i Lund

Vi har hatt en rekke med Søndagsprat i Lund kirke, der ulik personer samtaler med konstituert sogneprest Monika Olsen Holt. Ben Tore Beisla...

Les mer

 

Rapport fra Ecuador

Her kommer en rapport fra arbeidet vi støtter i Guayaquil i Ecuador. I tillegg til at vi har hatt det som misjonsprosjekt, samlet vi inn ek...

Les mer

 

Bli med på fast givertjeneste?

Bli med på fast givertjeneste?

Les mer

 

Lund menighet på nett

Det ligger mange gudstjenester og søndagsskoler fra våren 2020 på vår Facebookside, og fortsatt spilles det inn nye Søndagsprat i Lund kirk...

Les mer

 
Se flere saker