Helgen i Lund kirke


Kristi himmelfartsdag kl. 11.00: Gudstjeneste ved Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland. Nattverd. Søndag 29.5. kl. 11.00: Gudstjeneste ved Erik Wessman og Johan Varen Ugland. Dåp. Velkommen!  

Les mer

 

Helgen i Lund kirke


Kristi himmelfartsdag kl. 11.00: Gudstjeneste ved Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland. Nattverd. Søndag 29.5. kl. 11.00: Gudstjeneste ved Erik Wessman og Johan Varen Ugland. Dåp. Velkommen!  

Les mer

 

Konfirmant 2023


Velkommen som konfirmant i Lund kirke. Konfirmasjon i 2023 blir lørdag 13. mai.

Les mer

 

Konfirmant 2023


Velkommen som konfirmant i Lund kirke. Konfirmasjon i 2023 blir lørdag 13. mai.

Les mer

 

Maria budskapsdag med Mariamusikk


Søndag 27.3. kl. 11.00 fremfører kirkekoret Mariamusikk av Anders Öhrwall sammen med musikere og solister på gudstjenesten. (Husk å stille klokka.) En fortelling om den hellige jomfru Marias liv fram til Golgata. Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland. Søndagsskole.   

Les mer

 

Maria budskapsdag med Mariamusikk


Søndag 27.3. kl. 11.00 fremfører kirkekoret Mariamusikk av Anders Öhrwall sammen med musikere og solister på gudstjenesten. (Husk å stille klokka.) En fortelling om den hellige jomfru Marias liv fram til Golgata. Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland. Søndagsskole.   

Les mer

 
 

Menighetens årsmøte 3.4.

Menighetens årsmøte ble aholdt søndag 3.4. etter gudstjenesten. Vanlige årsmøtesaker og nytt fra menighetsrådet. Velg Les mer og les i årsm...

Les mer

 

Ny kapellan i Lund

Vi gleder oss til å ønske ny kapellan i Lund velkommen! Andreas Mollestad Nilsen starter etter sommerferien. 

Les mer

 

Rapport fra Ecuador

Nok et annerledes år går mot slutten her i Ecuador. Det har vært et svært tøft år; med pandemi, stengte skoler, arbeidsløshet og økt krim...

Les mer

 

Kirkens SOS

Trenger du noen å snakke med? Eller ønsker du å være en å snakke med? Kirkens SOS er der alltid, og kan ringes til på tlf. 22400040. De tre...

Les mer

 
Se flere saker