Bli med å lese boken "Inspirert" av Rachel Held Evans


Vi møtes fire kvelder til suppe og samtale om boken. Vi tar for oss to kapitler av gangen. Det vil si to kapitler på to uker. Vi møtes kl. 20.00 – 21.30 følgende datoer: 27/1, 10/2, 10/3 og 24/3.

Les mer

 

Bli med å lese boken "Inspirert" av Rachel Held Evans


Vi møtes fire kvelder til suppe og samtale om boken. Vi tar for oss to kapitler av gangen. Det vil si to kapitler på to uker. Vi møtes kl. 20.00 – 21.30 følgende datoer: 27/1, 10/2, 10/3 og 24/3.

Les mer

 

Rapport fra Ecuador


Nok et annerledes år går mot slutten her i Ecuador. Det har vært et svært tøft år; med pandemi, stengte skoler, arbeidsløshet og økt kriminalitet. Det har i høst vært tegn til at koronapandemien har kommet mer under kontroll i Ecuador. En stor del av befolkningen er fullvaksinerte, sykehusene er mindre presset, og samfunnet har vært i ferd med å åpnes opp igjen. Nå er det stor usikkerhe...

Les mer

 

Rapport fra Ecuador


Nok et annerledes år går mot slutten her i Ecuador. Det har vært et svært tøft år; med pandemi, stengte skoler, arbeidsløshet og økt kriminalitet. Det har i høst vært tegn til at koronapandemien har kommet mer under kontroll i Ecuador. En stor del av befolkningen er fullvaksinerte, sykehusene er mindre presset, og samfunnet har vært i ferd med å åpnes opp igjen. Nå er det stor usikkerhe...

Les mer

 

Kirkens SOS


Trenger du noen å snakke med? Eller ønsker du å være en å snakke med? Kirkens SOS er der alltid, og kan ringes til på tlf. 22400040. De trenger også nye frivillige. kirkens-sos.no  Les Eva Dønnestads fortelling om å være frivillig i Kirkens SOS.

Les mer

 

Kirkens SOS


Trenger du noen å snakke med? Eller ønsker du å være en å snakke med? Kirkens SOS er der alltid, og kan ringes til på tlf. 22400040. De trenger også nye frivillige. kirkens-sos.no  Les Eva Dønnestads fortelling om å være frivillig i Kirkens SOS.

Les mer

 
 

Søndagsprat i Lund

Vi har hatt en rekke med Søndagsprat i Lund kirke, der ulik personer samtaler med konstituert sogneprest Monika Olsen Holt. Ben Tore Beisla...

Les mer

 

Bli med på fast givertjeneste?

Bli med på fast givertjeneste?

Les mer

 

Lund menighet på nett

Det ligger mange gudstjenester og søndagsskoler fra våren 2020 på vår Facebookside, og fortsatt spilles det inn nye Søndagsprat i Lund kirk...

Les mer

 

Misjonsprosjektet

Guayaquil i Ecuador, der vi har vårt misjonsprosjekt, er i stor krise pga. koronautbrudd.

Les mer

 
Se flere saker