Nye e-postadresser

Trykk her for å se de nye e-postadressene.   

Les mer

 

Nytt misjonsprosjekt i Brasil

Misjonsalliansens kirkenettverk i Brasil læres opp til diakonalt tankesett, og går inn i menneskers liv i nærmiljøet med praktisk, sjelelig...

Les mer

 

Årsmøte Lund menighet

Det ble holdt årsmøte i Lund menighet 19. mars. Årsmelding, budsjett og regnskap kan leses ved å velge Les mer.

Les mer

 

Skattefradrag på Vipps

Nå er det igjen mulig å få skattefradrag på gaver gitt med Vipps, f.eks. offer på gudstjeneste. Når du går inn på en av kategoriene for gav...

Les mer

 

Rapport fra Ecuador

Les rapport fra det viktige arbeidet vi støtter gjennom Misjonsalliansens arbeid i Ecuador. 

Les mer

 

Nytt telefonnummer til kontoret

Telefonnummeret til kirkekontoret er 38196800. Gammelt nummer er utgått. Dere kommer til Kirkens servicetorg som alltid svarer mellom kl. 0...

Les mer

 

Tv-aksjonen 2022

Takk for innsatsen med Tv-aksjonen på Lund! 58.000 kr mot 57.000 kr i fjor. Hele Lund ble dekka av ivrige bøssebærere. Vi har ikke kontante...

Les mer

 

Sorgen det ikke sendes blomster til

Samtalegrupper etter samlivsbrudd november 2022.  Kirken i Kristiansand inviterer til samtale- og støttegruppe for de som gjennomgår e...

Les mer

 

Menighetens årsmøte 3.4.

Menighetens årsmøte ble aholdt søndag 3.4. etter gudstjenesten. Vanlige årsmøtesaker og nytt fra menighetsrådet. Velg Les mer og les i årsm...

Les mer

 

Kirkens SOS

Trenger du noen å snakke med? Eller ønsker du å være en å snakke med? Kirkens SOS er der alltid, og kan ringes til på tlf. 22400040. De tre...

Les mer

 

Søndagsprat i Lund

Vi har hatt en rekke med Søndagsprat i Lund kirke, der ulik personer samtaler med konstituert sogneprest Monika Olsen Holt. Ben Tore Beisla...

Les mer

 

Bli med på fast givertjeneste?

Bli med på fast givertjeneste?

Les mer

 

Lund menighet på nett

Det ligger mange gudstjenester og søndagsskoler fra våren 2020 på vår Facebookside, og fortsatt spilles det inn nye Søndagsprat i Lund kirk...

Les mer

 

Misjonsprosjektet

Guayaquil i Ecuador, der vi har vårt misjonsprosjekt, er i stor krise pga. koronautbrudd.

Les mer

 

Digitale fellesskap i kirken

Les mer

 

Menighetsråd 2019 - 2023

Her er det nye menighetsrådet. Vi er svært takknemlige for alle disse flotte folkene som har svar ja til å være med i menighetsrådet. 

Les mer

 

VIL DU BLI FAST GIVER?

Da er du med å bære lasset slik at vi kan fortsette å ha ansatt menighetspedagog, diakon, ungdomsarbeider og renholder.

Les mer

 

Kirkens SOS

Kirkens SOS er vår forlengede diakonale arm, og her er interessant lesestoff. 

Les mer