Søndagsprat i Lund

Vi har hatt en rekke med Søndagsprat i Lund kirke, der ulik personer samtaler med konstituert sogneprest Monika Olsen Holt. Ben Tore Beisla...

Les mer

 

Bli med på fast givertjeneste?

Bli med på fast givertjeneste?

Les mer

 

Lund menighet på nett

Det ligger mange gudstjenester og søndagsskoler fra våren 2020 på vår Facebookside, og fortsatt spilles det inn nye Søndagsprat i Lund kirk...

Les mer

 

Misjonsprosjektet

Guayaquil i Ecuador, der vi har vårt misjonsprosjekt, er i stor krise pga. koronautbrudd.

Les mer

 

Digitale fellesskap i kirken

Les mer

 

Menighetsråd 2019 - 2023

Her er det nye menighetsrådet. Vi er svært takknemlige for alle disse flotte folkene som har svar ja til å være med i menighetsrådet. 

Les mer

 

VIL DU BLI FAST GIVER?

Da er du med å bære lasset slik at vi kan fortsette å ha ansatt menighetspedagog, diakon, ungdomsarbeider og renholder.

Les mer

 

Kirkens SOS

Kirkens SOS er vår forlengede diakonale arm, og her er interessant lesestoff. 

Les mer