Tv-aksjonen 2022


Takk for innsatsen med Tv-aksjonen på Lund! 58.000 kr mot 57.000 kr i fjor. Hele Lund ble dekka av ivrige bøssebærere. Vi har ikke kontanter som før, og sannsynligvis er det Vippsa mye også. Og totalresultatet ble strålende.

Tilbake