Kontaktinformasjon


Lund menighet                                                                                                       Givertjeneste

Adresse: Marviksveien 5, 4631 Kristiansand S - se kart
Telefon:
38 19 68 00                                                                                                Bli med på fast givertjeneste som er en viktig trygghet for menighetens
Epost:
 lund.menighet@kristiansand.kommune.no                                                  drift, spesielt for barne- og ungdomsarbeid og diakoni. Du kan melde 

Organist

Ben Tore Beisland

38196800

98856223

Send epost

Prest

Monika Olsen Holt

38196800

97521457

Send epost

Kirketjener

Blain P. Jackson

38196800

41211147

Send epost

Daglig leder

Torunn Haugen Jerstad

38196800

90165627

Send epost

Diakon

Petter Tanggaard Lomeland

38196800

97595285

Send epost

Kapellan

Andreas Mollestad Nilsen

38196800

40454205

Send epost

Renholder

Kristin Tofte

38196800

93461552