Kontaktinformasjon


Lund menighet                                                                                                       Givertjeneste

Adresse: Marviksveien 5, 4631 Kristiansand S - se kart
Telefon:
38 19 68 70                                                                                                Bli med på fast givertjeneste som er en viktig trygghet for menighetens
Epost:
 lund.menighet@kristiansand.kommune.no                                                  drift, spesielt for barne- og ungdomsarbeid og diakoni. Du kan melde 

Organist

Ben Tore Beisland

38196876

98856223

Send e-post

Diakon

Tone Benestad

38196871

48099535

Send e-post

Prest

Monika Olsen Holt

38196874

97521457

Send e-post

Kirketjener

Blain P. Jackson

38196875

Send e-post

Daglig leder

Torunn Haugen Jerstad

38196870

90165627

Send e-post

Menighetspedagog

Ida Borghild Jørgensen

38196872

41041293

Send e-post

Ungdomsarbeider

Elin Oveland

41161293

Send e-post

Ungdomsarbeider

Anders Skjerdal

38196877

90815788

Send e-post

Sogneprest

Helge Smemo

38 19 68 73

90077787

Send e-post

Renholder

Kristin Tofte

38196870

93461552