Barn- og unge


Barn og deres familier har en sentral plass i Lund menighet. Vi ønsker i tråd med vår visjon å skape tilhørighet, tro og tjeneste.