Voksen i Lund


Gudstjenesten søndag er et fast samlingspunkt både for voksne og barn. Det er to kor for voksne. Kirkekoret og Av og til koret (som er avbildet her). Noen ganger arrangeres det temakvelder, konserter eller foredrag. Følg med på siden her.

Vi tar gjerne imot innspill på hva vi kan gjøre bedre også for de voksne i menigheten. Under ser du våre aktuelle tilbud til voksne i Lund