Lund kirkekor


Lund Kirkekor har øvelse hver tirsdag (kl. 1930-2130). Koret synger variert kirkemusikk, har konserter, reiser på turer og er særlig bidragsyter på gudstjenestene i Lund kirke. Koret har rundt 20 trofaste medlemmer, men tar gjerne imot flere både damer og herrer. 

Kontaktpersoner:

Styreleder: Anne Flaatten Tønsberg, tlf. 915 52 496, e-post: anne.k.tonsberg@uia.no

Dirigent: Ben Tore Beisland, tlf. 988 56 223, e-post: ben.tore.beisland@kristiansand.kommune.no

Tilbake