Av-og-til-koret


Bli med i Av-og-til-koret i Lund menighet! Vi møtes "av og til" for å dra gospellåter som svinger.

Av-og-til-koret er koret for de flotte anledningene. Da samles sangglade mennesker i alderen fra ungdommer til pensjonister og alle midt i mellom. Koret øver annenhver torsdag kl 19.00 i oddetallsuker, og har gjerne 2-5 opptredener i halvåret. Koret har blitt et så anerkjent innslag i lokalmiljøet at det kommer tilreisende fra andre bydeler.

Meld din interesse til en av kontaktpersonene i dag, så får du beskjed neste gang vi skal ha øvelse!

Leder:
Roald Sexe 
Mobiltelefon: 
928 13 748     

Dirigent:

Ben Tore Beisland
Mobiltelefon: 
988 56 223
Epostbb537@kirken.no

Pianist:
Finn Harald Benestad
Mobiltelefon: 
991 54 057
 

Tilbake