Av-og-til-koret


Bli med i Av-og-til-koret i Lund menighet! Vi møtes "av og til" for å dra gospellåter som svinger.

 

Av-og-til-koret er koret for de flotte anledningene. Da samles sangglade mennesker i alderen fra ungdommer til pensjonister og alle midt i mellom. Koret øver annenhver torsdag, og har gjerne 2-5 opptredener i halvåret. Koret har blitt et så anerkjent innslag i lokalmiljøet at det kommer tilreisende fra andre bydeler.

Meld din interesse til en av kontaktpersonene i dag, så får du beskjed neste gang vi skal ha øvelse!

Leder:
Siri Bryn Ottersland
Mobiltelefon:
   416 24 554       

Dirigent:

Ben Tore Beisland
Mobiltelefon:
 988 56 223
Epost: ben.tore.besland@kristiansand.kommune.no

Pianist:
Finn Harald Benestad
Mobiltelefon:
  991 54 057
Epost:

Tilbake