Glederiet


Vi er i oppstartsfasen, og har så vidt startet med å åpne opp for oppdrag og engasjere frivillige. Kontakt oss på telefon 47953281. Les mere om Glederiet her.

Bakgrunn:

På starten av 2023 hadde diakon Petter Tanggaard Lomeland et møte med Astrid Seegers-Røinaas. Astrid er ansvarlig for besøkstjenesten i Røde Kors Kristiansand, og bosatt på Lund. Under dette møte ble det kjent at Røde kors merker et stort behov for hjelp med enkle gjøremål i hverdagen. Astrid som har lang erfaring med arbeid innen feltet, kom både med ideen og meldte seg samtidig som frivillig og en ressursperson i arbeidet.

I februar var et knippe engasjerte mennesker invitert til et møte for å være med å tenke videre rundt ideen. Et sentralt poeng var også i speile ideen hos representanter i menigheten. De var utelukkende positive til ideen og hadde mange gode innspill og bidrag.

 

Hva er Glederiet?

Glederiet er en gruppe av frivillige, som ved sin frivillige innsats ønsker å bidra til økt hverdagsglede. Dette gjøres ved å bistå i enke hverdagslige gjøremål for beboere i bydel Lund. Glederiet har åpent på torsdager, mellom 09.00 og 1200. Lokasjon i Lund kirke.

I kombinasjonen av økt ensomhet og økt andel eldre i vårt samfunn, er det mange som trenger støtte og hjelp til de helt hverdagslige gjøremål som mange av oss tar som for gitt.

Behov som kan meldes til Glederiet kan for eksempel være: Følge til frisør, legetime eller lignende. Noen som kan følge til butikken og hjelpe med handlingen. En å støtte seg til under en luftetur i nærområdet. Slike tjenester kan gjøre en stor forskjell i menneskers hverdag.

Glederiet er ikke en tradisjonell besøkstjeneste, men vennlige frivillige som gjerne hjelper med konkrete enkle oppgaver som eksemplene nevnt over. Ingen forespørsler er dumme, men det er ikke sikkert Glederiet har mulighet, kompetanse eller kapasitet til å imøtekomme alle behov.

Glederiet er ikke en håndverker/vaktmester eller hundepass tjeneste.

Avgrensninger er viktige i slikt arbeid. Både for å ivareta den enkelte frivillige, men også for å ivareta Glederiet som tiltak. Vi skal strekke oss langt for å likebehandle henvendelser. Samtidig ønsker vi å være mennesker som ser og viser omsorg, med den fleksibilitet som følger. Her må vi operere med klokskap og godhet, og søke veiledning hos hverandre i Glederiet.

Glederiet tar både imot oppdrag, og folk som kommer innom for en prat over en kopp kaffe. Skulle dette bli en møteplass er det bare en bonus, men det skal ikke gå på bekostning av kapasiteten ute på oppdrag.

 

Organisering:

Glederiet har en egen telefon med nummer 47953281. Denne besvares tirsdager og torsdager.

Det lages et vaktsystem med tre/fire frivillige pr gang. Det er da ønskelig med tre team av tre/fire frivillige ved oppstart. Slik at hvert team har vakt hver tredje uke. Her kan man sette i gang med færre frivillige dersom det er enighet i gruppa.

Hvert team har sin leder. Leder har ansvar for å ta imot alt av henvendelser og fordele oppdrag. Ved ankomst skal leder ringe tilbake tapte anrop siden sist for å få oversikt over aktuelle behov ved oppstart. Det er også mulig å melde behov frem i tid. Disse henvendelsene plottes inn i systemet som foreligger. Kontoret vil ha sin perm hvor alle henvendelser og oppdrag føres. Det skal også føres hvem som drar ut på hvilket oppdrag.

Den som drar ut på oppdrag skal ha klarert med leder før avreise. Den skal ha med seg visitkort, penn og Glederiet ID-kort. Glederiet ønsker også info om frivilliges ressurser, som f.eks. bil, relevant kompetanse osv.

Etter endt dag skal alle frivillige møte til de-breaf i stabsrommet. Er man forhindret skal man melde fra til leder og gi evt. tilbakemeldinger fra dagens oppdrag.

 

Gledesspredere:

Er mennesker som har fri på dagtid og som ønsker å gi av sin tid for å hjelpe andre.

Alle som blir gledesspredere skal igjennom en samtale med diakon i forkant. De skal signere den etiske veilederen og samtykke, og taushetserklæring. Samtalen med diakon handler om å ha en viss kontroll over hvem som blir med i Glederiet. Det for å kvalitetsikre tjenesten overfor bruker.

Dersom du kunne tenke deg å bli en del av dette hører vi gjerne fra deg. Kontakt diakon Petter, på 97595285, eller på e-post: PL837@kirken.no.

Tilbake