Barnekorene Kirkespirene (4 år- 1. klasse) og Barnegospel (2. kl. - )


Kirkespirene er menighetens kor for de aller minste. Her samles de mellom 4 år og 1. klasse til sang, lek og sosialt samvær hver onsdag fra 17:00-17:45.

Barnegospel er for barn fra 2. - 7. klasse, og øver onsdag kr. 14.45 - 16.00.

Kontaktperson for begge korene er Ben Tore Beisland, tlf. 98856223, e-post: bb537@kirken.no
 


 

Tilbake