Søndagsprat i Lund


Vi har hatt en rekke med Søndagsprat i Lund kirke, der ulik personer samtaler med konstituert sogneprest Monika Olsen Holt. Ben Tore Beisland bidrar alltid med musikk. Anders Skjerdal redigerer.

Sendingene ligger på vår Facebookside.

 

Alle samtalene ligger på Facebooksiden her. 

Tilbake