Skattefradrag på Vipps


Nå er det igjen mulig å få skattefradrag på gaver gitt med Vipps, f.eks. offer på gudstjeneste. Når du går inn på en av kategoriene for gaver, vil du få spørsmål om å aktivere skattefradrag. 

Tilbake