Misjonsprosjektet


Guayaquil i Ecuador, der vi har vårt misjonsprosjekt, er i stor krise pga. koronautbrudd.

Internasjonal diakoni er en del av menighetens oppdrag, enten vi møtes eller ikke. Menighetens misjonsprosjekt er Misjonsalliansens arbeid i Guayaquil i Ecuador. Byen er blitt svært hardt rammet av koronaviruset, og det er en stor krise. Dersom du ønsker å gi penger til dette, kan du gi via Vipps 121164/gave til misjonsprosjektet, eller bankkonto 3000.07.70104 merket misjonsprosjektet. Takk til dere som gir. Les mer her.

 

Tilbake