Sorgen det ikke sendes blomster til


Samtalegrupper etter samlivsbrudd november 2022. 

Kirken i Kristiansand inviterer til samtale- og støttegruppe for de som gjennomgår eller har gjennomgått samlivsbrudd.

- Åpent for alle uavhengig av livssyn

- Erfarne gruppeledere

- Samtale og refleksjon

Aktuelle tema

  • Barn -samværsrett osv.                                              
  • Økonomi
  • Utroskap
  • Identitet og selvbilde
  • Bearbeiding av sorgreaksjoner
  • Ensomhet
  • Skyldfølelse og bitterhet                                                                                   

 

Ny gruppe starter opp i november 2022

10 samlinger i løpet av 4 måneder

For mer informasjon og påmelding kontakt Inger Johanne Bolstad, rådgiver diakoni  tlf. 450 22 988

Påmelding innen 1. november

inger.johanne.bolstad@kristiansand.kommune.no   

 

Arr. Diakonene i Kristiansand

Tilbake