Lund menighetsråd 2019 - 2023


Lund menighetsråd 2019 - 2023 består av:

Bård Kalstad (leder) 

Arnhild Leer-Helgesen (nestleder)

Randi Lilletun Christensen

Erik Lunde  (vararepresentant til fellesrådet)

Torun Gitmark (fast representant til fellesrådet)

Marianne Jakobsen

Mette Kristin Verne Stabrun

Irene Elisabeth Eik

 

Varamedlemmer:

Marit Aamodt Nielsen

Linda Reme Sagedal

John Kjell Trengereid

Eli Tendeland

Møteplan høsten 2020:

Torsdag 3.9., onsdag 23.9., torsdag 29.10, onsdag 2.12.

 

Tilbake