Lund menighetsråd 2019 - 2023


Lund menighetsråd 2019 - 2023 består av:

Erik Lunde  (leder) 

Bård Kalstad (nestleder)

Arnhild Leer-Helgesen

Randi Lilletun Christensen

Torun Gitmark (fast representant til fellesrådet)

Marianne Jakobsen

Mette Kristin Verne Stabrun

Marit Aamodt Nielsen  (vararerpesentant til fellesrådet)

 

Varamedlemmer:

Linda Reme Sagedal

John Kjell Trengereid

Eli Tendeland

Møteplan våren 2022:

Onsdag 2.2., onsdag 2.3., onsdag 6.4. og onsdag 18.5.

Tilbake