Lund menighetsråd 2019 - 2023


Lund menighetsråd 2019 - 2023 består av:

Bård Kalstad (leder) 

Arnhild Leer-Helgesen (nestleder)

Randi Lilletun Christensen

Erik Lunde  (vararepresentant til fellesrådet)

Torun Gitmark (fast representant til fellesrådet)

Marianne Jakobsen

Mette Kristin Verne Stabrun

Marit Aamodt Nielsen

 

Varamedlemmer:

Linda Reme Sagedal

John Kjell Trengereid

Eli Tendeland

Møteplan våren 2021:

Onsdag 3.2., onsdag 10.3., onsdag 7.4., tirsdag 11.5., onsdag 2.6.

 

Tilbake