Utleie av lokaler


Du kan leie lokaler i Lund kirke. 

I "den gamle delen" har vi nyoppusset flott kjøkken, peisestue, menighetssal (gamle) og gymsal. Her er flott service, og stort sett det du trenger bortsett fra duker. Lokalene må forlates i den stand de var da dere kom. 

Alt kan leies for 2.500 kr. Bare peisestue og kjøkken koster 1.800.

Vi har tidligere leid ut menighetssalen (nye) som grenser til kirkerommet med kjøkken for 2.000 kr. I koronatiden har dette vært mer komplisert fordi det brukes som utvidet kirkerom, men ta evt. kontakt. Dette kjøkkenet blir pusset opp i 2021. 

Kontakt kirkekontoret på tlf. 38196870, eller e-post: torunn.haugen@kristiansand.kommune.no

Gjeldende koronaregler sier at vi kan leie ut til maks 50 personer i private selskaper. Dere må overholde smittevernregler slik som håndvask/sprit, en meters avstand og personer med luftveissymptomer må holde seg borte. 

 

Tilbake