Formiddagstreff til Boen gård


Onsdag 12. juni kl. 10.00 reiser Formiddagstreffet til Boen gård. For mere informasjon og påmelding se her. 

Avreise fra Lund kirke kl. 10.00.

Hjemkost kl. 14.00.

Påmelding til diakon, Petter Tanggaard Lomeland på telefon 97595285.

Tilbake