Konfirmant 2024


Velkommen som konfirmant i Lund kirke. Konfirmasjon i 2024 blir lørdag 11. mai.

Til høsten vil samlingene hovedsakelig være på onsdager rett etter skoletid (13.15 – 15.00), men det kommer også noen samlinger utenom dette. Blant annet kan vi nevne leiren, 22. – 24. september.

 

Velkommen som konfirmant i Lund kirke!

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror.  Å være konfirmant i kirken er like mye for det som tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du mulighet til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om livet- på godt og vondt. Samtidig får du mange nye opplevelser. Du får vokse som menneske uten krav om å prestere! Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen lørdag 11 mai 2024!

Påmelding her.      (påmeldingsfrist: 1. juli 2023)


Vi håper det skal være både spennende, gøy og lærerikt å være konfirmant i Lund kirke. Vi legger opp til en variert konfirmanttid der vi skal prate sammen, lære nye ting, bruke gymsal til lek og aktivitet, synge, feire gudstjeneste og dra på tur sammen. Noen ganger vil vi samle hele kullet til konfirmantundervisning, men som oftest vil undervisningen foregå i mindre grupper.  Konfirmantundervisningen foregår hovedsakelig på onsdager i tidsrommet mellom 13.15 og 15.30. Men som konfirmant må du også regne med at du må stille noen lørdager og søndager.

 

Det koster 650,- å være konfirmant i Lund kirke. I tillegg kommer utgifter til turen.

Økonomi skal ikke være et hinder for å delta i konfirmantundervisningen. Ta kontakt dersom dette er en utfordring, så finner vi en løsning sammen.

 

Påmelding

Påmelding her eller i lenka over.

Dersom du lurer på noe, kan du kontakte prest Andreas Mollestad Nilsen på mob: 40 45 42 05, eller an549@kirken.no

 

Tilrettelagt konfirmanttid

Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid Menighetene i Kristiansand tilbyr tilrettelagt konfirmantundervisning med undervisningssted i Grim kirke. Her følger prest og diakon konfirmantene tett gjennom konfirmasjonstiden. For informasjon og påmelding, se www.grimkirke.no/konfirmasjon

 

Døvemenighetene har også et eget konfirmanttilbud. Se www.dovekirken.no

 

For mer info om konfirmasjon i kirken:

Se www.kirken.no/konfirmasjon

 

 

Tilbake