Bytte av sogneprest i Lund


Monika Olsen Holt har fått stillingen som sogneprest i Lund, etter at Helge Smemo slutter for å fortsette i forsvaret, i en stilling han har hatt siden 1.1. Vi gratulerer Monika, hun er svært velkommen. Vi takker Helge for alt han har gitt, og vil markere avskjeden søndag 28.11. kl. 11.00.

 

Tilbake