Hans Nielsen Hauge-jubileum


I 2021 er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født (3. april 1771 - 29. mars 1824). Han var én av de som gikk foran og viste vei i Norge før 1814, var lekpredikant og industrigründer. Store deler av norsk kristen-, organisasjons-, samfunns- og forretningsliv bærer i dag arven fra Hauges liv og virke videre.

22. oktober kl. 19.00 arrageres det Hans Nielsen Hauge-kveld i Lund kirke. Påmelding og info: Øystein Holte, 95298613.

 

Tilbake