Søndagsskolen (2-9 år)


Søndagsskolen samles under gudstjenesten. Kontakt: Liv-Marit Engebu, tlf. 99630092. E-post: liv-marit@engebu.no.

 

Tilbake