Søndagsskolen (2-9 år)


Søndagsskolen samles under gudstjenesten. Se informasjon på hjemmesiden under Helgen i Lund kirke eller avisannonse for når det er. Kontakt: Ida Borghild Jørgensen, tlf. 41041293, ida.borghild.jorgensen@kristiansand.kommune.no. 

 

Tilbake