Søndagsskolen (2-9 år)


Søndagsskolen samles under gudstjenesten. Se informasjon på hjemmesiden under Helgen i Lund kirke eller avisannonse for når det er. 

Tilbake