Babysang


Lund kirke arrangerer hver onsdag babysang for de minste. På grunn av vakans i stilling, er det usikker når det vil starte i høst. Informasjon om opppstart: torunn.haugen@kristiansand.kommune.no, tlf. 38196870.

 

Tilbake