Babysang


Lund kirke arrangerer hver onsdag babysang for de minste. Her møtes de med sine foreldre til spennende samlinger for både små og store.

 

Noen perioder er det babysang kurs med påmelding hvor det er et utvidet opplegg, og mellom disse kursene er det babysang "drop in".
Ta kontakt med trosopplærer Ida for mer informasjon.

Kontakt: Ida B. Jørgensen
Menighetspedagog
Tlf:
41 04 12 93
Mail: ida.b.jorgensen@kristiansand.kommune.no

Tilbake