Maria budskapsdag med Mariamusikk


Søndag 27.3. kl. 11.00 fremfører kirkekoret Mariamusikk av Anders Öhrwall sammen med musikere og solister på gudstjenesten. (Husk å stille klokka.) En fortelling om den hellige jomfru Marias liv fram til Golgata. Monika Olsen Holt og Ben Tore Beisland. Søndagsskole. 

 

Gudstjenesten 27.3. kl 1100 framfører Lund Kirkekor sammen med musikere «Mariamusik» av Anders Öhrwall. Den svenske kirkemusikeren laget i 1974 dette verket over eldre Mariatekster og viser fra Sverige, England, Tyskland og Frankrike. Verket er en beretning om den Hellige Jomfruen og framføres som en del av gudstjenesten på Maria Budskapsdag. Verket er arrangementer skrevet for blandet kor, cello, kontrabass, 2 fløyter, orgel og perkusjon. 

Fløyte: Sol Benedikte Bendiksen

Fløyte: Marte Heiland

Perkusjon: Ellen Fjørtoft

Orgel: Martin Pearson

Cello: Anne Bræin

Kontrabass: Jan Mathiasson

Offer til kirkemusikk.

Vippsnr. 642874.

Velkommen!

 

Tilbake