Sammen som kirke for hele verden


Lund menighet er med på aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" for andre gang. 
Aksjonen er en solidaritetsaksjon med søsterkirker og partnere som er rammet hardt av korona-pandemien. Aksjonen går fram til St. Hans. Les om aksjonen og hvordan du kan bidra.

 

Aksjonen oppstod i 2020 som en ide fra Agder- og Telemark bispedømme, men har nå spredt seg over hele landet.
Koronapandemien tydeliggjør hvordan vår verden henger sammen. Den norske kirke er del av en verdensvid kirke. Samtidig har den kanskje verdens beste apparat til å møte denne situasjo...nen.
Derfor ønsker aksjonen å vise det globale ansvar Dnk har gjennom sine menigheter.
En slik aksjon er tett knyttet til Kirkens oppdrag og budskap. Her er det en dyp sammenheng mellom Pinsefeiringen og kirken som et verdensvidt fellesskap. Kirken er bærer av håpet om nytt liv!
Lund menighets misjonsprosjekt er Misjonsalliansen arbeid i Guayaquil i Ecuador. Guayaquil er svært hardt rammet av koronakrisen, og det er fint å kunne bidra. Vi vil dele informasjon i aksjonsperioden som går fra pinse til St. hans.

Misjonsalliansen er med og styrker sårbare lokalsamfunn. De har fokus på familierelasjoner, helsearbeid, inkluderende utdanning, forbedring av familieøkonomi, klima og miljø, rettighetsarbeid og menighetsarbeid. . Det har vært et krevende år for Misjonsalliansen sitt arbeid i Ecuador. Misjonsalliansens utsendinger har vært kalt hjem pga. Covid-19, men er nå tilbake. Samarbeidspartnere har sørget for at arbeidet med utvikling av lokalsamfunn og mikrofinans har kunnet fortsette. I tillegg har det vært ekstra fokus på hygiene og Covid-19 informasjon. Misjonsalliansen er svært takknemlige for pengestøtte. 

Man kan gi gjennom Facebookinnsamling til Misjonsalliansen, eller via menighetens Vippsnr. 687367, eller kontonr. 3000.07.70104 merket misjonsprosjektet.

Tilbake