Sammen som kirke for hele verden


Lund menighet er med på aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" for andre gang. 
Aksjonen er en solidaritetsaksjon for å bidra til å bevisstgjøre menighetene på si globale tilhørighet og forpliktelse.  Aksjonen går fram til St. Hans. Les om aksjonen og hvordan du kan bidra.

 

Aksjonen oppstod i 2020 som en ide fra Agder- og Telemark bispedømme, men har nå spredt seg over hele landet.
Koronapandemien tydeliggjør hvordan vår verden henger sammen. Den norske kirke er del av en verdensvid kirke. Samtidig har den kanskje verdens beste apparat til å møte denne situasjo...nen.
Derfor ønsker aksjonen å vise det globale ansvar Dnk har gjennom sine menigheter.
En slik aksjon er tett knyttet til Kirkens oppdrag og budskap. Her er det en dyp sammenheng mellom Pinsefeiringen og kirken som et verdensvidt fellesskap. Kirken er bærer av håpet om nytt liv!
Lund menighets misjonsprosjekt er Misjonsalliansen arbeid i Guayaquil i Ecuador. Guayaquil har vært svært hardt rammet av koronakrisen, og det er fint å kunne bidra. Vi vil dele informasjon i aksjonsperioden som går fra pinse til St. hans.

Misjonsalliansen er med og styrker sårbare lokalsamfunn. " I ECUADOR JOBBER VI BREDT MED Å STYRKE DE MEST SÅRBARE I SAMFUNNET. VI JOBBER MED BARN OG UNGE, FAMILIERELASJONER OG VOLDSFOREBYGGING, INKLUDERENDE UTDANNING OG FAMILIEØKONOMI" . Misjonsalliansen er svært takknemlige for pengestøtte. 

Man kan gi gjennom Facebookinnsamling til Misjonsalliansen, eller via menighetens Vippsnr. 687367, eller kontonr. 3000.07.70104 merket misjonsprosjektet.

Tilbake